Tema Fenomen: "Han som byggde denna råttfälla måste ha varit ett fenomen"  Det är faktiskt en råttfälla och enligt uppgifter från museet skall den vara tillverkad 1940. Meningen är att råttan skall gå in genom någon av de tre ingångarna som finns i buren.

  Två ingångshål finns nedtill på buren och om det nu skulle bli köbildning vid dessa så finns även ett hål upptill vid handtaget. Ingången där uppe är en fallucka. Hålen nedtill har en automatisk stängningsanordning som slår igen när råttan kommit in. Fällan är stor och tung så det finns inte en chans att någon råtta kan gömma undan den för råttfångaren. Den som kommit in i buren har inte en chans att ta sig ut levande om inte råttfångaren är djurvän.

  Råttfällan har använts på Tuna Ålderdomshem och skänktes till museet av Carl Odelberg. Nu kommer vi till ett för mig helt obegripligt fenomen. Min fantasi brukar kunna finna på de mest ovanliga vägar till vad som kan synas vara helt obegripligt, men detta klarar jag inte. Museets klassifikation av råttfällan är Åldringsvård.

  Fångade man råttorna i källaren och sedan släppte ut dem uppe hos de boende som något slags fysisk terapi?

  Fundera själva på vad denna Åldringsvård var för någonting.


Tema Fenomen: "Dansk design"Ett ord som ”fenomen” kan ha många betydelser. Jag fick syn på den här vackra armaturen – en taklampa med namnet ”PH-kotte”. Konstruktören, designern eller upphovsmannen är den danske arkitekten Poul Henningsen.

”Lampan är tillverkad av kopparlameller, invändigt vitemaljerade. Den är utformad för att förhindra bländande sken samtidigt som den ger ett maximum av reflekterat ljus. Detta ljus sprids över en stor yta tack vare fjällen med sin vita undersida”. (allt enligt inregistreringsblanketten vid Sörmlands museum).

Denna prototyp av en icke-bländande lampa tillverkades av det danska belysningsföretaget Louis Poulsen alltsedan formgivningsåret 1957. Alla modeller går under samlingsnamnet ”PH-lampan”. Otroligt populär!

Dansk design är känd över hela världen. Utöver Poul Henningsen kan nämnas möbelarkitekterna Arne Jacobsen, Hans J. Wegner och Sydneyoperans arkitekt – Jörn Utzon.

Dansk design är i sig ett ”FENOMEN”.


Tema Fenomen: "Starthjälp för livet"Sex procent av alla svenska barn föds för tidigt, det vill säga före vecka 38 av graviditeten. De allra flesta överlever och blir friska utan funktionshinder, mycket tack vare de senaste decenniernas medicintekniska utveckling. Extremt tidigt, under vecka 23-28, föds cirka 300  barn varje år. Även i den gruppen är överlevnaden god men inte alltid problemfri.

   För tidigt födda barn har svårt att hålla värmen själva. Det är här kuvösen kommer in i bilden. Idén till den sägs komma från en fransman i slutet av 1800-talet som fick syn på en äggkläckningsmaskin. Det kanske är en skröna, men klart står att det fenomen som kallas livet kommit många till del efter en start i kuvös. Modellerna har naturligtvis förbättrats genom åren, och med dem prognosen för barnen. Denna av AGA tillverkade som Nyköpings lasarett använde på 1970-talet är nu donerad till föremålsarkivet och ersatt av modernare skapelser.

   För övrigt kan det gå fenomenalt bra i livet även om man är för tidigt född.  Isaac Newton, tyngdlagens upptäckare, vägde 1300 gram vid när han kom till världen  -  och blev 84 år.   Winston Churchill såg dagens ljus 8 veckor för tidigt och hann ju uträtta en hel del innan han dog 91 år gammal. Huruvida han låg i kuvös förtäljer dock inte historien.


Tema Fenomen: "Räknemaskin"När jag åkte med bilen till Nyköping för att delta i ett möte med Seniorbloggarna såg jag ett fenomen. Det var 10 grader kallt och lite snö i luften. Men solen sken igenom och plötsligt såg jag en regnbåge strax till höger om solen. Men det var ingen vanlig regnbåge för den var rak och stod lodrätt! Vad var nu detta? Så såg jag en regnbåge till och den fanns strax till vänster om solen. Den röda delen av regnbågarna var vända mot solen.

Nu har jag tagit reda på att det var ett halofenomen jag bevittnade och alltså ingen regnbåge. Det är ett optiskt fenomen som inträffar när solljuset bryts i iskristaller i moln eller dimma. Jag ringde till SMHI i Norrköping och där fick jag besked. Meteorologen på kundtjänsten sa sig vara mycket fascinerad av haloar. De kan uppträda i en mängd olika former och vara mycket spektakulära.

Oftast är de bågformade eller runda men det förekommer också som så kallade vertikalpelare.

Dylika fenomen måste ha fascinerat människor i alla tider. Den räknemaskin som jag valt ut i samlingarna kan kanske ha använts till att räkna ut vinkeln mellan solen och halofenomen. Vinkeln är oftast 22 grader men även 46 graders vinkel förekommer.

Räknemaskinen är för övrigt patenterad av en J. F. Hellström i Nyköping. Den är väldigt fin och tillverkad av trä med tre svarvade fötter och en mässingsskiva ovanpå.


Tema Fenomen: "Inom matematiken"Abakusen eller kulramen uppfanns 5000 år f Kr och den används fortfarande i Kina och Japan oftast i banker och vissa kontor. Det är ett fenomen i sig att se när abakusen används. Fingrarna flyger över kulraderna och resultatet kommer snabbt. Det dröjde sedan 6500 år innan man kan tala om någon form av räknemaskin.

Det var Pascals skapelse ”Pascalinen” som i princip fungerade som vägmätaren i bilen. Åren går och många olika skapelser ser dagens ljus mer eller mindre automatiska och 1976 kom de första miniräknarna ut i handeln. Det kan också ses som början till slutet för huvudräkning.

Abakusen har i viss mån fått en pånyttfödelse. För personer som lider av dyskalkyli (räknesvårigheter) underlättas matteinlärningen med hjälp av den enkla kulramen.

Ett fenomen inom matematiken var en Paul Erdös, född i Budapest 1913. Redan vid treårs ålder kunde han räkna och vid fyra år förstod han de negativa talen. Han framstod som ett matematiskt geni och hans specialitet blev talteorin och speciellt primtalen. Han var vad vi kallar en mammas pojke. Han gjorde inget annat än att syssla med matematiken. Allt annat överlät han till modern.

En annan man som gått till matematikhistorien är indiern Ramanujan född 1887. Han var en sällsynt begåvning med ett fantastiskt minne. Han kom ihåg säregna talkombinationer på ett övernaturligt sätt. Han lär ha sagt att ”Namakkals gudinna inger mig formlerna i sömnen”. Han kunde läsa upp närmevärden på ”pi” och kvadratrötter med önskat antal decimaler.

När en vän till honom nämnde talet 1729 konstaterade han att det är det minsta tal som på två olika sätt kan skrivas som summan av två kuber och detta helt utan hjälpmedel. Ett fenomen helt klart.


Tema Fenomen: "Vår briljanta hjärna"Hjärnan är ett märkligt organ som gör att vi kan röra oss, tänka, känna, smaka, skratta, gråta ja, vara människor. Visst är dess funktion helt fenomenal, det tycker nog också världens alla hjärnforskare.

  Här syns ett huvud i genomskärning och en del av hjärnans vindlar och vrår. Delarna är inte löstagbara men märkta med siffror och bokstäver. Modellen var en gång studiemateriel på Vårdskolan i Eskilstuna.

  Den som vill veta mer om hjärnan, både den friska och sjuka, behöver förstås annan information – men se upp! Att forska som lekman är vanskligt, särskilt om ens nerver är franska. Varningen fanns redan i Hemmets läkarebok från 1921, utarbetad av doktor J Lagerholm:

  ”Nervösa och ängsliga personer borde kanske helst alls ej befatta sig med att läsa en mängd avhandlingar om hjärn- och nervsjukdomar, då de ofta på varje sida stöta på ett lidande, vars symtom de genast tycka sig spåra på sig själva. De borde hellre helt anförtro sig åt en läkare och för övrigt ihågkomma, att huvudregeln för alla nervsjuka består i ett enkelt och sunt levnadssätt, undvikande av alla överdrifter och excesser så väl till kropp som själ, kraftig men enkel föda, passande andlig sysselsättning och framför allt en förståndig vård av kroppen.”


RSS 2.0