Framtidens museum – en värld av möjligheter

Friherrinnan hade inga bananer, utställning på Nynäs slott
http://www.sormlandsmuseum.se/besoka-och-gora/friherrinnan-hade-inga-bananer/

 

 

När jag var barn tyckte jag genuint illa om att släpas runt av föräldrarna på i mitt tycke helt ointressanta museer. Kommer så väl ihåg vårt första besök i Stockholm år 1955. Varken Naturhistoriska Riksmuseet eller Historiska museet var någon höjdare. Kanske bidrog värmeböljan till mitt ointresse. Ett besök på Stadion har dock etsat sig fast i minnet. Genom en öppen port kunde jag slinka in och springa en bit på den klassiska löparbanan. Lyckan var fullkomlig! Även om Stadion inte är ett museum i traditionell mening är arenan ett unikt byggnadsverk, byggnadsminne sedan 1990, som varit platsen för så många spännande idrottsevenemang. Kanske kan nutidens konserter, friidrott och fotboll på Stadion kompletteras med en framtida idrottshistorisk museiverksamhet?

 

På äldre dar har dessbättre mitt intresse för museibesök ökat. Min smak är ganska bred och min kunskap inte så djup. Jag vet att jag föredrar det lilla formatet och gärna undviker besök på mastodontmuseer. Detta hindrar inte att jag med stor behållning vallats runt av Sofia från Åmål i Vatikanen och Colosseum i Rom eller flera gånger besökt Tate Modern i London. Vid jämförelse kan verksamheten vid Sörmlands museum förefalla smått futtig. Men jag vill påstå att t ex miniutställningar på Nynäs – t ex ”Friherrinnan hade inga bananer” – för mig var en upplevelse av likvärdig dignitet. Vi seniorbloggare har också fått besöka ett antal andra intressanta museer och byggnader runt om i länet. Vårens besök på Elghammar i Gnesta kommun förde oss till en magnifik miljö med ofattbara konstskatter och andra unika 1800-talsföremål. Tack Landstinget Sörmland för den upplevelsen!

 

Slutligen några personliga reflektioner i planeringen av Sörmlands nya länsmuseum.

 

  1. Satsa på en utvecklad museipedagogik med tillämpning av avancerad datateknik.
  2. Överdriv inte teknikbaserad guidning – ingenting går upp mot mötet med en påläst, pedagogisk, engagerad och humoristisk guide
  3. Utveckla programverksamheten och öka marknadsföringen av utställningar och evenemang
  4. Sprid verksamheten över länet och verka för ökad tillgänglighet till länets fantastiska byggnadsverk. ”Musik på slott och herresäten” är ett bra exempel, som skulle kunna förläggas till fler byggnader med fler guidade visningar och tillfälliga temautställningar
  5. Cafe’/Restaurang bör vara högklassig och snabbt bli omtalad för god mat, goda bakverk och bra service
 
 
 

Framtidens museum - att sprida kunskap

Stadsvandring i Nyköping sommaren 2016

 

Att sprida kunskap om vår historia är nödvändigt och här har museerna en stor, viktig uppgift. Tillgänglighet är en ledstjärna. Alla bör kunna ta del av information och upplevelser vilket är en utmaning.

 

Att visa och gestalta vår historia hjälper oss att leva nu och i framtiden.  Vi måste se de historiska skeendena i den tid och miljö de formades. I backspegeln kan vi ta andra ställningstaganden men det är viktigt att visa vad som hänt. Bilderna bör inte friseras för att passa nutiden. De ger i stället möjligheter till diskussioner och visar skillnader i uppfattningar då och nu. Vem bestämmer annars hur det ska se ut härnäst?

 

Våra barn och ungdomar är en viktig grupp som, om man kan hitta rätt nycklar till deras intressedörrar, kan ge mycket för framtiden. Museets samarbete med skolorna som nu pågår kan säkert utvecklas tillsammans med lärarna.

 

Det finns många bra lösningar på hur historiska händelser och material ska presenteras. Tekniken ger oss möjlighet att visualisera händelser och miljöer. Med audiospelare har jag vid flera tillfällen blivit väl informerade i historiska miljöer och utställningar både utomhus och inomhus. Med audioguide kan du själv gå runt på en utställning och få information i lurarna anpassad till din ålder, ditt språk, intresse och gångtakt. Det kan vara inomhus och utomhus där ingen personal har möjlighet att informera. På vissa ställen krävs att du har en mobil. Så tillgängligheten kan inte alltid uppfyllas för alla.

 

För mig är ändå den levande, kunniga guiden den allra bästa upplevelsen. Första gången jag upplevde en extra bra guidning som vuxen var för ca 35 år sedan på Selma Lagerlöfs Mårbacka. Vi i publiken blev helt överraskade och förstod inte först att ett guidespel redan hade börjat. Vi fick möta flera olika historiska personer på Mårbacka och dessa var skådespelare från Västanå teater.

 

Sedan dess har jag varit med om många härliga upplevelser som fastnat i minnet. Flera mycket kunniga guider finns också på Sörmlands museum, en av dem är Stina Palmberg-Eriksson. Hon har under många år delat med sig av sina berättelser om personer som har haft betydelse för Nyköpings historia på ett mycket levande sätt. I sommar kommer som vanligt guidade turer i Nyköping äga rum. Jag ska försöka följa med på turerna och det kan jag rekommendera till alla.

 

 

 

Framtidens museum

Älskas...ätas, utställning på Nynäs

 


Definitionen av ett museum enligt The International Council of Museums, ICOM, är: ”en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld." Ett väl så gott motto för Framtidens museum.

 

På Nynäs slott har Sörmlands museum producerat utställningen Älskas…..Ätas, om djur att älska och djur att äta. Levande hus- och sällskapsdjur lever sitt liv tillsammans med konstgjorda i naturlig storlek i stior, hästboxar, ladugårdar, hönshus, på ladugårdsbacken bland katter och möss. En perfekt iscensättning av ICOM:s definition av ett museum och ett museum av idag som kan vara en förebild för framtidens museum. Utställningen passar för alla åldrar men är en guldgruva för yngre barn som har fri tillgång till och bjuds in till att uppleva, leva med och umgås med djuren på sina villkor.

 

Samtliga de kriterier som IOCM ställer upp för ett museum är uppfyllda och en liten besökare, mitt barnbarn, uttryckte efter sitt besök där för ett par somrar sedan sin upplevelse av besöket: ”Det är den bästa djurpark jag har varit på.”

 

Framtidens museum är besökarens.

 

 

 

Framtidens museum - Idéer

Bildkälla: http://www.neurovr.org

 

 

Det nya ämnet ”Framtidens museum” innebär att försöka spåna idéer till Södermanlands Museum. Det är kanske lite förmätet att ge idéer till museet utan att veta så mycket om museets förutsättningar men det går ju alltid att fantisera fritt. En metod är också att låna idéer från andra verksamheter på olika platser i världen.

 

Det första jag kommer att tänka på är ett besök på ett champagnehus i Eperney / Frankrike för några år sedan. Vi skulle under visningsturen åka ned till de gångar under mark som används för lagring av champagne. Vi blev anvisade att gå in i en relativt stor hiss. När hissen startade bad guiden oss att vända oss mot baksidan i hissen. Den visade sig vara en stor glasvägg och vartefter hissen sakta gled nedåt passerade vi ett antal olika scener utanför hissen som beskrev champagnetillverkningen i form av uppbyggda scenografier. Det var som att passera ett större antal skyltfönster – typ NKs julskyltningsfönster - med figurer och utrustning. På det viset blev även transporten ned till källarna en del av informationen. Dessutom var det bra för personer med rörelsehinder. De behövde inte gå omkring för att titta på scenerna.

 

Ett annat besök som fastnat i minnet är det vid Epcot Center utanför Orlando i Florida. Här fanns bland annat många länder presenterade i form av mer eller mindre spektakulära paviljonger på ett stort område.

Där fanns även en stor glob (spaceship earth) som beskriver mänsklighetens utveckling avseende bland annat kommunikation. Man tar plats i en liten vagn – modell berg- och dalbanevagn – och förs upp till toppen inuti globen. Sedan transporteras man ned utefter en spiralbana. Under nedfärden passeras ett stort antal uppbyggda scener med figurer och material som åskådliggör människans olika utvecklingssteg.

 

Vad jag vill säga med dessa exempel är att museet förfogar över en stor mängd enskilda föremål, som borde kunna ställas samman till en serie lärorika scener kring olika ämnen. Exempelvis olika aspekter på lantbruket i gamla tider. De olika föremålen placeras då in i sitt sammanhang. Om jag nu får fantisera fritt skulle någon form av transporter kunna stå för en bekväm förflyttning mellan dessa scener, vilket även skulle ge en handikappvänligt museum.

 

Om man vill spåna ännu längre fram i tiden finns även helt nya ”verktyg” i form av ”virtual reality”. Det borde vara mycket intressant för museet att följa den teknikutvecklingen, som nu sker mycket snabbt....

 

 

 

RSS 2.0