Spelhagen - några nedslag kring det blivande museet

“SLM R117-98-12 - Restaurangskolan i Nyköping 1998,” Sörmlands museum, http://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/411560.
 

 

Området kring det blivande museet dominerades fram till 1990-talet av verksamhet knuten till bilar. Först AB Nyköpings Automobilfabrik (ANA) som 1960 köptes upp av SAAB. Här låg huvudkontoret för SAABs personbilsdivision fram till 1990 och här tillverkades bl a avgassystem och bensintankar till bilarna. Detta är industrihistoria.

Vårt bloggtema denna gång är att göra några nedslag i det nutida Spelhagsområdet.

 

Gymnasiefriskola

Stadens första gymnasiefriskola från 1994, som numera har namnet Nyköping Strand Utbildning, ligger här. Från början en restaurangskola som för närvarande har program för Restaurang och livsmedel, Hotell och turism och det Estetiska programmet med inriktning teater. Skolan har ca 220  elever. Den är känd för tävlingsframgångar, egen publik lunchrestaurang, möjligheter för eleverna att få praktikarbete i annat europeiskt land m m.

 

 Stadsfjärdens vårdcentral

Stadsfjärden, stans första privatägda vårdcentral, har avtal med landstinget och ingår i Hälsoval Sörmland. Här gör ett 50-tal medarbetare mycket goda insatser. Det goda ryktet har lett till köproblem. Vid några tillfällen har listningen av nya patienter tillfälligt fått stoppas för att personalen ska kunna hantera situationen. Som patient på vårdcentralen har jag flera gånger imponerats av organisationens korta väntetider och personalens empatiska bemötande. Bäst i stan?

 

Hertig Karls Väg

 Området innehåller också en tilltalande, modern och attraktiv bostadsbebyggelse. På Hertig Karls Väg byggdes för några år sedan både radhus och bostadsrätter. Allt var frid och fröjd vid inflyttningen. Men störningsmoment dök upp – inte helt förvånande i ett område med blandad verksamhet. Kommunens tekniska division var på jakt efter nya lokaler och ytor för uppställning av ett stort antal arbetsfordon. De boende gick i taket över att få en bullrande granne och har nyligen lyckats övertyga kommunen om att söka lämpligare lokalisering för den tekniska verksamheten.

 
 
 

Spelhagen - här finns många verksamheter

 

Spelhagen, västra hamnen

 

 

Södermanlands Museum är på väg att flytta från bland annat Åhuset till den kommande nybyggda anläggningen på Spelhagsområdet i Nyköping. Jag kom att tänka på att jag själv gjort samma resa från mitt första arbetsplats på CeWe Instrument i det gamla Åhuset till min sista arbetsplats före pensioneringen på Spelhagsområdet -  visserligen med många arbetsplatser däremellan.

 

I  mitt förra inlägg berättade jag om min första arbetsplats år 1961 på CeWe Instrument AB i nuvarande Åhuset. Det faller sig kanske följdriktigt att nu berätta om min sista arbetsplats på Spelhagsområdet.

 

År 1996 arbetade jag sedan tio år som marknadschef på Nyköping Energi AB - det lokala energiverket i Nyköping och Östra Södermanland. Den omstrukturering till följd av avreglering som energiverksbranchen genomgick innebar att Nyköping Energi AB såldes till Vattenfall AB. Nyköping Energi AB hade sitt huvudkontor vid Storhusqvarn i Nyköping. Efter försäljningen till Vattenfall blev arbetsstyrkan större och det krävdes andra och större lokaler. Resultatet blev att vi skulle flytta från Storhusqvarn till SAABs gamla lokaler i Spelhagen. Lokalerna ägdes då som nu av Fastighetsaktiebolaget Klövern. Dessa ställde iordning lokaler efter våra  önskemål och efter en tid genomfördes flytten till Spelhagen. Där fanns i ett skede konsult-, elnäts-, elförsäljnings- och kundtjänstpersonal. Det hade blivit mycket populärt med kontorslandskap, så lokalerna inrättades efter detta mönster. På så vis fick vi plats för alla på relativt liten yta.

 

Det var inte bara Vattenfall som fanns i lokalerna som SAAB lämnade efter sig utefter Spelhagsvägen. Där fanns även Restaurangskolan, Skattemyndigheten, CeWe Instrument samt en del mindre verksamheter.

 

Vattenfall var i minskande omfattning kvar i lokalerna till min pensionering år 2008. Därefter drogs verksamheten ned ytterligare och idag finns endast några få av Vattenfalls anställda kvar vid Spelhagsvägen. Istället har andra verksamheter flyttat in.

 

Nu kommer även de nya lokalerna för Södermanlands Museum att ligga i Spelhagen, vilket säkert kommer att förgylla det gamla industriområdet.

 

 

 

Spelhagen - en industriepok går i graven

                                                                                                 Foto: Anki Lütz
 

Det är kanske att ta i men i och med rivningen av den gamla ANA/Saab-fabriken i Spelhagen för att ge plats åt ett efterlängtat länsmuseum så känns det så. Fabriken som byggdes för att där montera Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabriks importerade bilar invigdes för övrigt av dåvarande ”motorprinsen” – prins Bertil 1948. Sedan många år tillbaka har det inte varit någon större industriverksamhet i området som i stället gett plats åt en omfattande utbyggnad av bostäder med det stora siloprojektet som ”huvudnummer”.

 

ANA och sedermera Saab, från 1959, kom att i ett halvsekel helt dominera stadsbilden nere vid hamnen. Under många år arbetade här tusentals människor i verkstäder och på kontoren. Man kan nog lugnt påstå att det verkliga dråpslaget för dåvarande Saab Personbilsdivisionen och Nyköping kom i samband med att huvudkontoret i början av 1990-talet flyttades till Trollhättan. I dag vet vi att den enda kvarvarande verksamheten är det stora centrallagret på Arnö som numera är ett eget bolag – Orion med reservdelar till många andra bilmärken än Saab.

 

 

“SLM 6645 - Leksaksbil av plåt, Plymouth,” Sörmlands museum, http://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/293533.
 

De första importerade amerikanska bilarna, Chrysler var det första märket, som kom i jättestora låder till hamnen i Nyköping monterades vid NK-fabriken. Lådorna som bildelarna var packade i blev omåttligt populära hos både anställda och andra. Än i dag kan vi se de garage/förråd som byggdes ute på Hemgårdsområdet av virket.

 

Lite kuriosa för hela området är att det en gång i tiden till och med fanns ett järnvägsspår till hamnen och industriområdet. Det var Nyköpings mekaniska verkstad som byggde en smalspårig järnväg som förband verksamheten vid Storhusfallet med utskeppningshamnen.

 

Fanns det inte ett spår längs Hamnvägen också för många år sedan men varför vet jag inte och har heller inte hittat någon information om det. Kommentera gärna du/ni som vet.

 

Hamnen har naturligtvis spelat en mycket stor roll för många av Nyköpings gamla industrier. Här har skeppats ut allt från lokomotiv, järn, stål, virke, textilier, säd och jag vet inte vad. Vilken rusch det måste ha varit när näringslivet stod i sin blomning i denna härliga stad som faktiskt en gång var påtänkt som Sveriges huvudstad. Det ni!

 

En fantastisk bild av Nyköping får vi i Håkan Noréns båda intressanta och viktiga verk Nyköpings historia som utgetts av Nyköpings Hembygdsförening i samarbete med kommunen, Sörmlands Museum och SN. En guldgruva för den hembygds- och historieintresserade.

 

 

 

Spelhagen - klimatpåverkan

Översvämning, någonstans i Sörmland

 

För riktigt länge sedan har Nyköping legat under havsnivån. De högsta punkterna stack över havsytan. Vid Kristi födelse var strandlinjen ca 10 meter högre än nuvarande strandlinje.

 

Lägen vid vatten var inte attraktiva boendemiljöer tidigare. Där skulle industrier och hamnverksamhet hålla till, de områdena vände staden ryggen till. I närheten av det nya museet har det tidigare varit soptipp. Där huset ska ligga måste marken saneras eftersom det funnits smörjgropar och annan föroreningar som lämnat spår från den tidigare industriverksamheten.

 

Men alla städer med självaktning och vattenkontakt har sedan flera år tillbaka vänt om. Nu saneras industriområdena för att det ska byggas bostäder med vattenutsikt. Här blir det attraktiva miljöer även för besökare till offentliga institutioner. 

 

Denna vecka träffas företrädare för världens länder för att komma överens om restriktionen som ska minska våra koldioxidutsläpp. Vår kunskap om klimatförändringar har ökat. Enligt forskarna kommer havsnivån att stiga och det kommer även att påverka Nyköping. Nyköpings kommuns Klimatstrategi från 2007 håller på att revideras. Här finns kartor över tätorten med information om var den kommande strandlinjen kommer att gå vid olika tidpunkter när vi blickar framåt. Havsnivån beräknas stiga ca 55 cm fram till 2075-2100. Vid extra belastning som nyligen stormen Gorm åstadkom i Skåne och Halland rör det sig om högre nivåer.

 

Med god teknik kan en höjd havsnivå kompenseras. För att få en stadig grund för museet kommer ett gediget pålningsarbete genomföras. Första våningen ligger ca två meter över havsnivån. De värdefullaste föremålen kommer att förvaras i förråd på andra våningen. Det är viktigt att världens länder kommer överens om begränsning av koldioxidutsläpp, skövling av skogar och andra negativa klimatåtgärder för att våra strandlinjer inte påverkas alltför snabbt.

 

 

 
 
 

Spelhagen - en bro

 

 

En bild av en bro, en mycket viktig bro, som förband västra hamnsidan med den östra. Här kom ett stickspår från TGOJ-banan in till fabriker och upplag. Spåret gick över den svängbara bron, som först kallades järnvägsbron och senare svängbron. Bron stod på ett fundament mitt i ån och svängde på det så att båtar kunde passera uppströms. Den var tillverkad av Bergsunds Mekaniska AB, Stockholm, och var 5 meter bredd och 24 meter lång och kunde klara 10 tons last. Den stod klar och godkänd 1888 i november. Då anställdes en brovakt med 75 kronor om året i lön.

 

79 år senare var bron för gammal för den tidens behov och kommunen beslutade att bygga en större bro, som bl a kunde avlasta trafiken i stan. Det byggdes en bro och när den var klar att läggas på plats 1966-67, visste man ännu inte vad man skulle göra med den gamla svängbron. Vid Lundäng i Kila bor Stig Eriksson vid den här tiden. Följande berättas i Kilabygden, hembygdsskrift från Kila:

 När Stig kom åkande och såg den gamla bron vid hamnen fick han idén att den skulle vara perfekt vid Lundäng som bro över Kilaån. Där låg en gammal träbro med dålig bärighet för den nya tidens tyngre lantbruksmaskiner. Så kom det sig att bron inköptes och skulle med hast flyttas bort. Det var mitt i vintern och 20 grader kallt. Man anlitade en kranfirma från Linköping, specialister på tunga lyft. Den 2 februari 1967 lyftes med stor möda svängbron av, den vägde nog 40 ton och man hade beräknat den till 20. Två stora kranar fick så småningom upp den på en stor trailer, preparerad med avlastande balkar för att fördela tyngden över hela ytan.

 

Transporten gick bra, via Hamnvägen och över Hemgårdsbron, vidare på den nya motorvägsdelen och sen från Bergshammar på gamla E4. Trafikstockning vid järnvägsundergången i Jönåker där man upptäckte att transporten var 10 cm för hög. Genial idé, släpp ut lite luft i hjulen, krypkör under och återfyll därefter hjulen! Jag undrar hur Stig Eriksson, idésprutan kände sig i den stunden. Vidare transport fram till Hvilans handel, 90-graders-sväng (handeln fick sig en repa), in på den backiga och lite krokiga vägen ner till ån. Där hade entreprenören Rune Nyström förberett vägen och de var som tur var kvar på platsen med sina maskiner. Se det höll på att sluta med katastrof då lyftkranen inte orkade placera bron själv, vinkeln var för flack. Man fick lyfta ena ändan av bron upp på balkar och trycka på med Nyströms caterpiller medan kranen sakta släppte efter.

 

Den gamla Lundängsbron bar på många minnen. Bl a har min anfader halkat i från den och drunknat i januari 1843, lämnande en hel familj ensam vid Lunden, det gamla klockarbostället vid Kila kyrkoruin. Men det är en helt annan historia.

 

Allt gick väl så småningom med broflytten. Nu kan man beskåda Nyköpings svängbro vid Lundäng i Kila, där den kan man säga, har gått i pension. Återbruk är det i alla fall!

 

 

 

Spelhagen - området

“SLM 55-3899 - Affärs- och kontorsbyggnader,” Sörmlands museum, http://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/407417.

 

I Svenska Familjejournalen band 16 årgång 1877 beskrivs Nyköpings hus omgivningar. Sydost om och nedanför slottet låg den s.k Spelgården, det område som idag benämns Spelhagen. Platsen var skild från slottet genom vallgraven och en kanal som förenades med havet i Svanviken. Spelgården var då en lummig plats där nyköpingsborna samlades för att roa sig med lekar och spel vilket man gjorde så sent som på 1700-talet.


1948 invigde Nyköpings Automobilfabrik sin nya fabrik i Spelhagen och området kom att utvecklas till ett industriområde kompletterat med att Nyköpings kommun använde platsen för avfallshantering från början av 1900-talet till 1950. Både hushållsavfall och avfall från industrier har deponerats i området och det lummiga området blev en plats förorenad med deponigaser, metaller och organiska ämnen. Borta var den lummiga lek- och nöjesparken.


Men nu skriver vi 2000-tal och området ska åter bli en publik plats och som Södermanlands Nyheter skriver i en artikel från november 2014: ”Ett stycke industrihistoria jämnas med marken i Spelhagen, Nyköping. Saab-ANA:s fabrikslokaler är snart ett minne blott för nytt länsmuseum. Om två år ska 320-miljonersmuseet stå klart.” Muséet som åsyftas är Sörmlands muséum som efter många år som husvill ska få nya lokaler 2018.


I gestaltningsprogrammet från 2014 är visionen att det nya muséet ska bli ett öppet hus där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva och att de nya lokalerna, hela komplexet med hus och torg, ska kännetecknas av att vara välkomnande och spännande, öppet, kul och varmt, skarpt, vasst och utmanande, oväntat, okonventionellt och varierat.


Området åter en plats för människan i centrum och kanske ges också utrymme för lekar och spel som på 1700-talet.

 

 

 

RSS 2.0