Tema Tovastugan & dygder: "Tålamodet"

Veckans tema, det sista inför Seniorbloggens sommaruppehåll, handlar om dygder. Seniorbloggen besökte i mitten av maj Tovastugan i Nyköping. Tovastugan är ett av Sveriges äldsta bevarade bostadshus i timmer från 1600-talet med unika målningar på väggar och i tak. Huset stod ursprungligen i Ripsa socken i centrala Sörmland, men flyttades 1951 till Nyköping.

Målningarna i Tovastugan är utförda av bygdemålare Nils som använde träsnitt som förlagor till sina bilder. År 1641 målade han den stora timmersalen i stugan. Han dekorerade med blommor och geometriserade ornament samt med elva bilder som symboliserade lika många dygder. Seniorbloggens sju bloggare skriver denna vecka om varsin av dessa dygder. Trevlig läsning!Tålamod betraktas av många som en moraliskt eftertraktansvärd egenskap. Tålamod är förmågan att kunna utstå väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn. En tålmodig person kan hantera yttre stress utan att hemfalla åt okontrollerade känslosvall. Inom vissa religioner framställs tålamod som en dygd; det nämns både i Bibeln och i Koranen.

Tålamod är inget som karakteriserar vår tid. Snarast är det väl motsatsen som gäller. Otåligheten regerar i vårt samhälle. Undantaget är nog segling. Jag är ingen seglare. Troligen har jag för lite tålamod. För många år sedan blev jag varnad för segling då jag med min fru var bjuden på en seglats i Gryts skärgård av goda vänner.

Till en början var det ganska god vind men efterhand så mojnade vinden. Vännerna var ”riktiga seglare” så att sätta på motorn var det inte tal om. I snigelfart drev vi fram och för att ha något att göra spelade vi kort. Sent omsider nådde vi hamn och då var jag som sagt varnad.

På tal om snigelfart så kom jag att tänka på Snigelvisan – kompositör okänd – som jag brukar sjunga ibland. Den handlar om tålamod och jag noterar ur minnet:

Det var en snigel och en snigel och en snigel
och dom hade var’t på stan och rullat hatt!
Så i varsitt hus låg nu en liten snigel
och dom ångra varsin genomfestad natt!
Ynkligt slutna i sitt skal led dom alla hemska kval
tills den ena sa som så: ”Nu får en utav oss gå
till apoteket för att hämta magnecyl!
Ja, just det – till apoteket för att hämta magnecyl”!

Sen så sände dom iväg den minsta snigeln
och dom andra låg och väntade på den
Det gick dagar, det gick veckor – ingen snigel
Det blev höst och vinter – han kom ej igen
Deras huvudvärk var svår när det åter led mot vår
och när sommarn kom till slut titta ena snigeln ut
och sa: ”Nu borde han var’t här med magnecyl!
Inte sant? Nu borde han var’t här med magnecyl”!

”Nämen titta där”! Så sa den ena snigeln
”Jag ser två små snigelhorn som sticker opp”!
Och några meter där ifrån låg minsta snigeln
Hans var hornen som dom såg vid kullens topp
Och han hörde vad dom sa och sa’: ”Farten min är bra!
Ingen  jäkt och svår panik – om ni kommer med kritik
så har jag ingen lust att hämta magnecyl!
Nej inte alls – Så har jag ingen lust att hämta magnecyl”!!!


Tema Tovastugan & dygder: "Rättvisan"

Veckans tema, det sista inför Seniorbloggens sommaruppehåll, handlar om dygder. Seniorbloggen besökte i mitten av maj Tovastugan i Nyköping. Tovastugan är ett av Sveriges äldsta bevarade bostadshus i timmer från 1600-talet med unika målningar på väggar och i tak. Huset stod ursprungligen i Ripsa socken i centrala Sörmland, men flyttades 1951 till Nyköping.

Målningarna i Tovastugan är utförda av bygdemålare Nils som använde träsnitt som förlagor till sina bilder. År 1641 målade han den stora timmersalen i stugan. Han dekorerade med blommor och geometriserade ornament samt med elva bilder som symboliserade lika många dygder. Seniorbloggens sju bloggare skriver denna vecka om varsin av dessa dygder. Trevlig läsning!Många mänskliga dygder avbildas på Tovastugans väggar – bland dem en som föreställer den romerska mytologins gudinna - JUSTITIA - vilket på svenska är Rättvisans symbol.

Rättvisan
bär en våg och ett svärd i handen. Med vågen bedömer hon tyngden av människornas förtjänster och skulder. Med svärdet skipar hon rättvisa. Det man saknar är ögonbindeln!

Ett uttryck som faller mig i minnet är ”Rättvisans kvarnar mal långsamt”. Men denna avbildning skall ju inte antyda detta – långt därifrån. Snarare tvärtom!  Rättvisan har ju ”ett bart huggande svärd” i sin hand. Straffet drabbar omedelbart den som inte är rättvis i sitt handlande.

Mäster Nils från Tunatorp har målat alla dessa kvinnofigurer - på 1640-talet - symboliserande de mänskliga dygderna. För det har han haft förlagor till utformningen och speciellt de attribut som varje figur - enligt tidens sed - skulle utrustas med. Dygdeserien fanns både som träsnitt och kopparstick vilket underlättade för detta omfattande utsmyckningsuppdrag som mäster Nils tog sig före.

Man kan ju fundera på hur en nutida konstnär skulle ta sig an uppdraget att gestalta Rättvisans symbol. Skulle bilden föreställa en kvinna? Vilka attribut skulle hon i så fall utrustas med?  Vad behövs för att upprätthålla nutida Rättvisa? Kanske en kulspruta? Jmfr avrättningen av bin Ladin – rättvisa är skipad! (Obama). Eller en lönetabell som utvisar kvinno- respektive manslöner inom samma yrke t.ex. för civilingenjörer i privat tjänst? Nej, det var för tråkigt!

I vanlig ordning slutar jag denna blogg med ett citat ur Pelle Holms ”Bevingade ord”.  Där står under rättvisa : ”Det hör inte hit, sa Platin om rättvisan” med syftning på kronofogden Platin som fällde detta uttryck när motparten i en rättegång invände ”man måste ju tänka på rättvisan också”.
Tema Tovastugan & dygder: "Tapperheten"

Veckans tema, det sista inför Seniorbloggens sommaruppehåll, handlar om dygder. Seniorbloggen besökte i mitten av maj Tovastugan i Nyköping. Tovastugan är ett av Sveriges äldsta bevarade bostadshus i timmer från 1600-talet med unika målningar på väggar och i tak. Huset stod ursprungligen i Ripsa socken i centrala Sörmland, men flyttades 1951 till Nyköping.

Målningarna i Tovastugan är utförda av bygdemålare Nils som använde träsnitt som förlagor till sina bilder. År 1641 målade han den stora timmersalen i stugan. Han dekorerade med blommor och geometriserade ornament samt med elva bilder som symboliserade lika många dygder. Seniorbloggens sju bloggare skriver denna vecka om varsin av dessa dygder. Trevlig läsning!Fortitudo är det latinska ordet för tapperhet, med synonymer som ståndaktighet och mod. Dygden i fråga symboliseras på olika sätt. Ett av de äldsta finns på träsnittet här intill. En kvinna lutar sig mot en halv pelare och bär dess andra del under armen. Nära henne syns ett lejon, sinnebilden för styrka.

  Motivet har inspirerats av Simson, den långhårige från Domarboken i Gamla testamentet. Om denne kraftkarl berättas att han hämnades sina fiender genom att slå undan höga tjocka kolonner så att ett stort palats störtade samman.

  Även den ståndaktige tennsoldaten framställs som ett dygdemönster. Han vet vad som krävs av en man i uniform.

  Sagoförfattaren H C Andersen och ett par buspojkar tvingar honom att i bräcklig farkost segla i en vattenfylld rännsten. Den leder ner under jord, till en otäck råtta och ett skrämmande fiskgap. Den enbente krigaren visar ingen rädsla, blinkar inte ens, än mindre protesterar.

  Men är det alltid tappert att bruka våld eller finna sig i andras tvivelaktiga beslut? Man kan undra…

  Minns ni musikklassikern In the mood, Glenn Millers paradnummer, och dess svenska text Inte mod, skriven av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson till revyn Svea hund 1976. För dem var det modigt att vara lite feg.


Tema Tovastugan & dygder: "Trohet"

Veckans tema, det sista inför Seniorbloggens sommaruppehåll, handlar om dygder. Seniorbloggen besökte i mitten av maj Tovastugan i Nyköping. Tovastugan är ett av Sveriges äldsta bevarade bostadshus i timmer från 1600-talet med unika målningar på väggar och i tak. Huset stod ursprungligen i Ripsa socken i centrala Sörmland, men flyttades 1951 till Nyköping.

Målningarna i Tovastugan är utförda av bygdemålare Nils som använde träsnitt som förlagor till sina bilder. År 1641 målade han den stora timmersalen i stugan. Han dekorerade med blommor och geometriserade ornament samt med elva bilder som symboliserade lika många dygder. Seniorbloggens sju bloggare skriver denna vecka om varsin av dessa dygder. Trevlig läsning!Fides är enligt den romerska mytologin trohetens gudinna. I avsaknad av ordentlig klassisk bildning (inklusive latinkunskaper) gick jag till band 6 av Nationalencyklopedin.

   Visserligen saknades där närmare upplysningar om damen ifråga, men däremot serverades en halv spalts information om den teologiska eller filosofiska uppfattningen fideism. Enligt denna kan religiös tro inte underbyggas med argument av något slag. Tron uppfattas som en så grundläggande utgångspunkt för den religiösa läran att den behöver motiveras eller förankras genom hänvisning till något utanför trons egen värld.

   Kanske gäller något liknande trohet?


Tema Tovastugan & dygder: "Kyskheten"

Veckans tema, det sista inför Seniorbloggens sommaruppehåll, handlar om dygder. Seniorbloggen besökte i mitten av maj Tovastugan i Nyköping. Tovastugan är ett av Sveriges äldsta bevarade bostadshus i timmer från 1600-talet med unika målningar på väggar och i tak. Huset stod ursprungligen i Ripsa socken i centrala Sörmland, men flyttades 1951 till Nyköping.

Målningarna i Tovastugan är utförda av bygdemålare Nils som använde träsnitt som förlagor till sina bilder. År 1641 målade han den stora timmersalen i stugan. Han dekorerade med blommor och geometriserade ornament samt med elva bilder som symboliserade lika många dygder. Seniorbloggens sju bloggare skriver denna vecka om varsin av dessa dygder. Trevlig läsning!Kyskheten på latin Castitas ibland också Puditia, en egenhet som enligt vad vissa skribenter på Google påstår har försvunnit från vårt samhälle. Enligt ett inlägg är kyskhet den underligaste formen av sexualitet. Detta kan kanske gälla för vissa människor eller religiösa grupper men inte för alla människor.

Bilden av kyskheten finns i den stora timmersalen i Tovastugan, men då denna ibland uppläts till dans för traktens pigor och drängar måste den vara helt felplacerad eller inte ha fyllt sin funktion. Alla vi som var vuxna eller halvvuxna i skiftet mellan 1940-1950 är väl medvetna om dansbaneeländet. I detta elände hade inte kyskheten någon plats. Där var det enligt svartrockarnas åsikt kyskhetens motsats som var allenarådande.

I det gamla Grekland var Artemis sinnebilden för kyskhet. När Artemis flyttade till Rom och blev Diana försvann bilden av absolut kyskhet. Roms Vestaler skulle vara absolut kyska tills de blev 40 år. Om de födde barn innan dess så var det guden Mars eller någon annan gudom som varit framme och ställt till det. De var ju bara människor så det kunde ju finnas mer naturliga orsaker.

Men om inte Mars hade struntat i kyskheten så hade inte Rom funnits och det hade inte funnits någon Romulus eller Remus. Då hade det inte heller funnits någon intuition som hade kunnat upplysa oss om kyskhetens underbara motsats. När kyskhet betyder absolut trohet ställer jag upp och är kysk. Om kyskhet betyder all annan kyskhet än trohet så är jag 100% okysk.


Tema Tovastugan & dygder: "Klokheten"

Veckans tema, det sista inför Seniorbloggens sommaruppehåll, handlar om dygder. Seniorbloggen besökte i mitten av maj Tovastugan i Nyköping. Tovastugan är ett av Sveriges äldsta bevarade bostadshus i timmer från 1600-talet med unika målningar på väggar och i tak. Huset stod ursprungligen i Ripsa socken i centrala Sörmland, men flyttades 1951 till Nyköping.

Målningarna i Tovastugan är utförda av bygdemålare Nils som använde träsnitt som förlagor till sina bilder. År 1641 målade han den stora timmersalen i stugan. Han dekorerade med blommor och geometriserade ornament samt med elva bilder som symboliserade lika många dygder. Seniorbloggens sju bloggare skriver denna vecka om varsin av dessa dygder. Trevlig läsning!På min lott föll att skriva om klokheten (Prudentia)- en av kardinaldygderna. Vad är klokhet? Den allegoriska figuren Prudentia framställs som en kvinna med två ansikten och armen omslingrad av en orm. Hon håller en spegel i sin hand så vi ser de två ansiktena. Det latinska ordet  Prudentia står för omdöme, insikt, visdom och personlig diskretion.

Spegeln ska tydligen representera självkännedom. Men varför klokheten symboliseras med en orm är förbryllande eftersom den är så illa beryktad. Den står också för listighet med ont syfte. Det var ormen som orsakade syndafallet. Men i bibeln Matt kap 10 står: ”Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor”. Det sade Jesus till lärjungarna när de skickades ut för att förkunna Guds rike.

Ormen används som symbol i många kulturer. Inom kristendomen representerar ormen visdom när den ringlar runt Livets träd men om den ringlar runt Kunskapens träd står den för ondskan. Även ormen har uppenbarligen två ansikten.

I Svenska Akademins ordbok är klokhet ”förmåga att klart bedöma vad som i olika situationer eller under olika förhållanden är det (i längden) lämpligaste eller fördelaktigaste (ofta med hänsyn till den egna lyckan eller välfärden)”. Den sista parentesen luktar egoism som passar illa ihop med klokhet.

Torsten Nilsson som var statsråd 1945- 1971 har uttryckt följande: ”Det räcker inte med att vara klok man måste också kunna övertyga andra om att man är det”.

 


Tema Tovastugan & dygder: "Caritas"

Veckans tema, det sista inför Seniorbloggens sommaruppehåll, handlar om dygder. Seniorbloggen besökte i mitten av maj Tovastugan i Nyköping. Tovastugan är ett av Sveriges äldsta bevarade bostadshus i timmer från 1600-talet med unika målningar på väggar och i tak. Huset stod ursprungligen i Ripsa socken i centrala Sörmland, men flyttades 1951 till Nyköping.

Målningarna i Tovastugan är utförda av bygdemålare Nils som använde träsnitt som förlagor till sina bilder. År 1641 målade han den stora timmersalen i stugan. Han dekorerade med blommor och geometriserade ornament samt med elva bilder som symboliserade lika många dygder. Seniorbloggens sju bloggare skriver denna vecka om varsin av dessa dygder. Trevlig läsning!Till de heliga sju dygderna hör Caritas som är latin och betyder kärlek, barmhärtighet och välgörenhet. Katolska Caritas-föreningar för frivillig kristen socialvård och välgörenhet finns sedan1897 i många länder.

När man ser på den vackra målningen utstrålar den verkligen KÄRLEK. Det går inte att uttrycka i ord, målningen säger allt. Helt otroligt att den är så välbevarad och att färgerna håller fortfarande, se texten här ovan när den är gjord, så förstår Du hur fantastiskt det hela är.

En rekommendation är att du går till Tovastugan i sommar och bildar dig en egen uppfattning. Nu tar vi sommarlov, ha en bra sommar och som sagt besök Tova. Kanske ses vi där, eller om inget annat inträffar så ses vi här på Seniorbloggen till hösten.

 


RSS 2.0